Persondata

Privatlivspolitik

Hos Klinikken v. Anne Bendixen ønsker jeg, at du skal føle dig tryg – også når det gælder dine persondata. Jeg passer på dine personlige oplysninger, og her kan du læse mere om hvad jeg bruger dem til, hvor længe jeg opbevarer dem og hvem jeg deler dem med. Du kan også se hvilke rettigheder, du har og hvordan du kontakter mig, hvis du har spørgsmål til brugen af dine persondata.

Hvilke persondata og formål?

Klinikken v. Anne Bendixen udfører behandlinger og terapi. I den forbindelse indsamler og behandler jeg en række persondata afhængig af situationen. Under de enkelte overskrifter herunder finder du oplysninger om min behandling i den specifikke situation.

Min hjemmeside www.anneb.dk

Når du besøger min hjemmeside, så sætter hjemmesiden såkaldte cookies i din internetbrowser. Jeg bruger cookies til at optimere driften af min hjemmeside. Hvis du vil undgå cookies, så skal du indstille din internetbrowser til dette. På hjemmesiden kan der være links til hjemmesider, som ikke tilhører mit firma. Jeg er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og min persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Booking:

Når du kontakter mig og aftaler en tid, så behandler jeg nogle få persondata. Det gør jeg for at kunne reservere tiden til netop dig og for at kunne bekræfte din booking overfor dig. Jeg behandler i den forbindelse navn og telefonnummer. Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver om reservation af en tid hos mig.

Persondata i forbindelse med behandling hos mig:

Derudover behandler jeg følsomme persondata i følgende kategorier, hvis det har relevans for behandlingen: Helbredsmæssige, sociale og seksuelle forhold. Når du modtager behandling hos Klinikken v. Anne Bendixen behandler jeg nogle af dine personoplysninger, når du starter op og undervejs i forløbet. Det gør jeg primært for, at jeg kan give dig en kvalificeret, tilpasset og sammenhængende behandling. Jeg gør det også for at kunne afregne behandlingen overfor dig og i nogle tilfælde overfor forsikringen.

Jeg behandler følgende almindelige persondata: Navn, Køn, Telefonnummer og stilling. I tillæg behandler jeg også følsomme persondata i disse kategorier: Helbredsmæssige og seksuelle forhold. Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver om din behandling og dit behandlingsforløb. I forhold til følsomme persondata, så behandler jeg disse på baggrund af det samtykke, du har givet under opstart af din behandling.

Sletning:

Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for mine forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Som RAB registreret behandler, er din behandler endvidere underlagt ekstra krav til journalføring (fx gennem SKAT’s regler). Dette medfører, at journaler opbevares i henhold til disse regler.

Leverandør eller samarbejdspartner

Når Klinikken v. Anne Bendixen er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at jeg også behandler persondata om dig i den situation. Så giver du typisk dit navn, telefonnummer og emailadresse, så jeg ved, hvem jeg handler med. Oplysningerne er nødvendige for, at vi opnår den ydelse, vi har aftalt. Grundlaget for at behandle oplysningerne er for, at vi sammen kan leve op til aftalen (kontrakten) eller samarbejdet. Derudover er det også vores legitime interesse så vi kan gøre brug af fx reklamationsret eller andre krav, f.eks. på grund af produktansvar eller rådgiveransvar. Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Klinikken v. Anne Bendixen’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Andre modtagere

I sjældne tilfælde videregiver jeg dine persondata til samarbejdspartnere og leverandører, fx IT leverandører, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne af Klinikken v. Anne Bendixen og i overensstemmelse med min instruktion. Jeg kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis jeg bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, jeg leverer til dig. Det kan fx være til betalingsindløser, SKAT eller andre offentlige myndigheder. Du kan altid få oplyst om dine persondata bliver overført til andre ved at kontakte mig (se hvordan nedenfor).

Dine rettigheder

Når Klinikken v. Anne Bendixen behandler persondata om dig, har du nogle rettigheder, bl.a retten til indsigt. Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata jeg behandler om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse og modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine persondata begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine persondata til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende persondata.

Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Du har derudover i særlige tilfælde ret til at få dine persondata slettet på forlangende. Hvis jeg behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at jeg ikke fremover må behandle dine persondata til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine persondata, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Vi kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine persondata på et andet grundlag end samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte vores klient-/kunderelation.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte mig. Se hvordan herunder. Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få persondata slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med persondatabehandlingen.

 

Klinikken v. Anne Bendixen er den dataansvarlige – sådan kontakter du mig

Det er Klinikken v. Anne Bendixen der er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata. Klinikken Tordenskjoldsgade 85 st th 8200 Aarhus N CVR-nummer: 38768492

Hvis du har spørgsmål til min beskyttelse og behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan kontakte mig på email: kst@anneb.dk og telefon: 25333798

 

Du kan klage til Datatilsynet:

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Klinikken v. Anne Bendixen‘s behandling af dine persondata. Du bør dog altid først tage kontakt til mig, hvis du mener jeg har behandlet dine persondata i strid med loven. På den måde kan du få min forklaring af sagen. Læs mere om hvordan du kommer i kontakt med Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Comments are closed